facebook tracking

”Jag ville ta reda på om den positiva bilden jag hade om Cederquist stämde överens med verkligheten”

Sara Nilsson var en av de 25 studenter som deltog under CQ Training Days 24-25 november förra året. Ett deltagande som även ledde till en sommarnotarietjänst på Cederquist. Inför dagarna hoppades Sara på att få en djupare inblick i Cederquist som arbetsgivare och om den positiva bild hon hade om Cederquist verkligen stämde överens med verkligheten. Här kan ni läsa en kort intervju med Sara där hon beskriver hennes intryck av Training Days och Cederquist. Är du student och intresserad av att delta under nästa CQ Training Days 18-19 maj, klicka här för att komma direkt till ansökan.


Varför valde du att studera juridik?

Intresset för juridik började när jag var i USA där jag bodde under ett år. Jag började då intressera mig för hur samhället är uppbyggt. Efter ett tag började jag se skillnader mellan det amerikanska och svenska rättssystemet, och hur mycket det påverkar människors syn på samhället och livet.

Varför sökte du till CQ Training Days?

Den primära anledningen till att jag sökte är för att jag ville ta reda på om den positiva bilden jag hade om Cederquist faktiskt stämde överens med verkligheten. Jag har tidigare fått ett väldigt bra intryck av Cederquist, att byrån är nytänkande och värnar om sina anställda. Alla dessa tidigare uppfattningar stämde överens med mina nya intryck av Cederquist.


Hur skulle du beskriva Cederquist?

Lättsamma, inbjudande och bra stämning kollegorna emellan.

Jag blev väldigt positivt överraskad av hur många jurister från CQ som var med och umgicks med oss dessa dagar. Alla har verkligen varit trevliga och bjudit in till samtal med oss studenter. Som helhet tycker jag att medarbetarna verkar lätta att umgås med, vilket är väldigt positivt. De har alla delat med sig av sina egna upplevelser av att arbeta på CQ och ansträngde sig verkligen för att svara på våra frågor. Jag har pepprat jurister på frågor vilket har varit väldigt givande. När Cederquists Managing Partner Tone och partner Erik kom till eventet för att prata om rollen som affärsjurist kändes de båda väldigt avslappnade och vänliga. De båda gav ett väldigt bra intryck och det påverkade såklart helhetsintrycket. Det märktes även väl att de båda trivdes att arbeta ihop!

Har din syn på affärsjuridiken förändrats av ditt deltagande under CQ Training Days?

Min syn har inte ändrats, utan jag har bara blivit mer intresserad av Cederquist som arbetsgivare. Mitt intresse för affärsjuridik är fortfarande starkt.

Vad innebär en modern byrå för dig?

En modern byrå för mig är en byrå som är nytänkande, tar hand om personalen, en byrå som prioriterar att göra aktiviteter som förhöjer stämningen och som tycker att det är viktigt med jämställdhetsfrågor. Exempelvis beskrev Tone för oss för den första dagen att föräldrafrågor inte är kvinnofrågor vilket jag håller med om. Det är alltså viktigt att byrån tänker utanför boxen när det kommer till personalens välmående. Det är en modern byrå för mig.

Vad verkar vara roligast med att arbeta som affärsjurist?

Det som verkar vara roligast med att arbeta som affärsjurist är de kluriga frågorna och de stora komplexa problemen som jag tänker mig att man ställs inför som jurist. Det verkar även roligt att arbetet som affärsjurist på en byrå som Cederquist innebär mycket teamwork och att man tillsammans försöker lösa problemen för kunder.

Varför skulle du rekommendera CQ Training Days till dina vänner?

Jag skulle definitivt rekommendera CQ Training Days till mina vänner om de är intresserade av att veta mer om Cederquist, eftersom man får en mycket fördjupad bild av Cederquist som byrå.

Vad är viktigt hos en framtida arbetsgivare?

Jag tycker det är väldigt viktigt att arbetsplatsen aktivt arbetar mot att det inte ska uppstå intern konkurrens, även om jag förstår att det såklart existerar på alla arbetsplatser. För mig är det verkligen viktigt att man arbetar tillsammans i team, och inte mot varandra på en byrå. Då tror jag även att man når bästa resultat, individuellt och som byrå.

Här kan du läsa mer om CQ Training Days och hur du ansöker till nästa event, den 18-19 maj.

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor