facebook tracking

"Känslan har alltid varit att Cederquist är en proffsig och modern byrå i framkant med kompetenta och fantastiskt trevliga människor"

Angelo Skog är ny medarbetare i Cederquists grupp för EU- Konkurrens- och Upphandlingsrätt. Han har sedan tidigare stor erfarenhet av konkurrens- och upphandlingsrättsliga frågor, både från advokatbyrå och Konkurrensverket.


angelo_skog.jpg

 

Berätta lite kort om dig själv och dina tidigare erfarenheter:

Jag kommer närmast från Advokatbyrån Cirio (tidigare Lindahls Stockholmskontor) och ingick i byråns kompetensgrupp Offentliga affärer och konkurrensrätt vilket inkluderade EU-rätt, konkurrensrätt, statsstöd, offentlig upphandling, offentlighet & sekretess, Compliance, förvaltningsrätt och kommunalrätt. Jag ingick i Cirios ICT-grupp och har även arbetat med Life Science, försvarsområdet, avfall- och energi och idrott.

Innan Cirio arbetade jag på Konkurrensverket mellan 2008-2017. Sedan 2012 var jag funktionsansvarig för Konkurrensverkets tips-och klagomålsfunktion och eftergiftssamordning. Min roll som funktionsansvarig var att leda och fördela arbetet samt fatta beslut om vilka ärenden Konkurrensverket skulle utreda vidare. Utöver att arbeta med tillsyn av såväl upphandlingsrättslig som konkurrensrättslig karaktär, har jag författat remisser (bl.a. försvarsupphandlingslagen), representerat Konkurrensverket i nationella och internationella samverkans- och arbetsgrupper (bl.a. kommissionens kartell- och eftergiftsgrupp), deltagit i och ansvarat för gryningsräder, stöttat departementen i olika upphandlings- och konkurrensrättsliga spörsmål (bl.a. e-Certis och kartell och eftergift).

Innan min tid som jurist arbetade jag som kock i drygt sex år bl.a. på Eriks, Eriks bakficka, Gondolen och Waterside In. Utöver juridiskt stöd kan jag m.a.o. bistå med kulinariska tips och tricks.  

Vad lockade med Cederquist?

Cederquist är en komplett byrå med gott rykte och renommé. Jag har i olika sammanhang kommit i kontakt med Cederquist. Känslan har alltid varit att Cederquist är en proffsig och modern byrå i framkant med kompetenta och FANTASTISKT trevliga människor. Trots byråns storlek är känslan närmast familjär. Vidare är det många bekanta ansikten på Cederquist, tidigare kollegor från Konkurrensverket och Lindahl/Cirio eller som jag träffat på i samband med advokatkurserna vilket gör att Cederquist känns ”hemtamt” på ett positivt sätt.   

Det är ju människorna som gör Cederquist till den attraktiva byrå den är. Känslan som jag har är de tre musketörerna ”en för alla för en”, är man en social varelse som jag är det ett must have. Min första tid på Cederquist har verkligen förstärkt den känslan.

Vad kommer du tillföra gruppen vad gäller kompetens och erfarenhet?

Min erfarenhet från Konkurrensverket är definitivt en styrka då jag vet hur tillsynsmyndigheten resonerar och prioriterar i såväl sin tillsynsverksamhet som i advocacy-arbetet dvs. det konkurrens- och upphandlingspolitiska arbetet. Min erfarenhet från Konkurrensverket är något som klienter uppskattar när man är involverad i konkurrens- eller upphandlingsrelaterade ärenden hos Konkurrensverket. Jag har omfattande erfarenhet av konkurrens- och upphandlingsrättsliga frågor. Även om jag primärt arbetat med konkurrensrättsliga frågor har jag god kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket och har hanterat överprövningar för klienters räkning respektive drivit ärenden om upphandlingsskadeavgift för Konkurrensverkets räkning.

Att jag har såväl konkurrens som upphandling i min repertoar är också särskilt användbart när det finns överlapp mellan konkurrens och upphandling, t.ex. anbudssamarbeten i upphandlingar eller marknader där klienterna verkar på upphandlingsmarknader. Jag har också arbetat en hel del med KOS/konfliktlösningsregeln som tar sikte på konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet dvs. de konfliktytor som uppstår mellan det offentliga och det privata när det offentliga är inne och konkurrerar med privata aktörer. Jag har varit involverad i flertalet KOS-ärenden som varit inne på Konkurrensverket och har en ingående förståelse för vilka aspekter och omständigheter som är av betydelse när klienter möter konkurrens från det offentliga som skadar konkurrensen.  

Vad kan våra kunder förvänta sig av vår grupp för EU- Konkurrens- och Upphandlingsrätt i framtiden med dig ombord?

Min erfarenhet från såväl Konkurrensverket som advokatbyrå gör att våra klienter kan förvänta sig en heltäckande service inom våra kompetensområden oavsett om det är fråga tillsyn, överväganden inför att vända sig till Konkurrensverket för att anmäla en överträdelse, ansökan om eftergift eller för att bedriva konkurrens- och upphandlingspolitiskt påverkansarbete. Min erfarenhet är att klienter uppskattar att få veta hur processen på Konkurrensverket ser ut på insidan och vad man kan förvänta sig av tillsyn eller advocacy-arbetet.   

Jag har också ett brett nätverk med kontakter inom departement, myndigheter, branschorganisationer och företag inom en rad olika branscher, vilket kan vara värdefullt i olika sammanhang.

 

 

Din möjlighet

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor