facebook tracking

Så gör du för att imponera på arbetsgivaren under intervjun

Att gå på intervju för drömjobbet är spännande men kan också kännas nervöst. Vad kan man då göra för att lugna nerverna? Cederquists HR Specialist Deirdre tipsar här nedan om hur du förbereder dig på bästa sätt och vad du kan göra för att imponera på arbetsgivaren under intervjun.Hur viktigt är det med förberedelse innan en intervju?

Att förbereda sig inför en intervju ser jag som en självklarhet. Det framkommer ganska snabbt om kandidaten inte har förberett sig och läst på i förväg. Med förberedelse menar jag att kandidaten har funderat på frågan; varför vill jag arbeta på just det här företaget och varför passar jag bra för den sökta rollen? För att kunna ge ett riktigt bra svar på den frågan är det är en stor fördel om man har haft möjlighet att göra sin egna due diligence av företaget. Det enklaste sättet är att börja i sitt egna nätverk, kanske känner man rent av någon som arbetar eller har arbetat på företaget? Ett annat tips är att i förväg göra research på de personer man ska träffa under intervjun samt även på de personer som kommer att bli ens närmsta kollegor. Under en intervju på Cederquist är det exempelvis en fördel om man har läst på lite om de partners/associates man kommer att arbeta med och vilka affärer gruppen har varit involverade i den senaste tiden. Mitt tips är att verkligen lägga tid på sin due diligence, stäm av med ditt nätverk och klicka dig in på företagets hemsida och LinkedIn, det brukar också göra att man känner sig säkrare och därmed kan ställa lite mer relevanta frågor till de personer man träffar. Det är minst lika viktigt att kandidaten känner att de, precis som vi, fått svar på sina frågor efter intervjun. Sen finns det såklart en hel del frågor som kandidaten inte kan förbereda ett svar på, vilket är medvetet från oss. Då gäller det att vara lugn och svara ärligt från hjärtat.

 

”Det är väldigt viktigt för oss att kandidaten känner att de fått svar på sina frågor när de lämnar intervjun.”

 

Vilka frågor kan en kandidat förvänta sig att få?

Kandidaten kan förvänta sig att vi ställer frågor som både relaterar till erfarenhet och till kandidaten som person. Inför varje intervju gör kandidater ett personlighetstest som ligger till grund för de samtal vi har under intervjun. När det kommer till erfarenhet är det viktigt att kandidaten kan beskriva hur arbetsrelaterade eller studierelaterade erfarenheter har format denne. Det är en stor fördel om kandidaten kan visa på att de har en förståelse för hur den egna erfarenheten och personligheten kan komma till nytta i rollen som associate på byrå. Här är det även viktigt att man lyfter de utmaningar och utvecklingsområden man har. Det gör att intervjuaren uppfattar kandidaten som väl förberedd inför den roll man har sökt till. På så vis kan även vi förbereda för hur vi kan stötta och utveckla medarbetaren väl på plats.

Vad får dig att bli riktigt imponerad under en intervju?

Svaret på den frågan knyter delvis an till den första frågan, det vill säga hur väl förberedd kandidaten är. En kandidat som har förberett sig väl och som har ägnat tid åt att fundera på hur kandidaten kan förstärka teamet och Cederquist imponerar alltid på mig. Sen måste jag säga att kandidater som är självmedvetna och som vågar tala från hjärtat imponerar på mig. Vi vet att det är en intensiv och stressad situation att sitta på en intervju och jag vill verkligen poängtera att det inte finns några rätt eller fel svar. Mycket handlar om hur kandidaten bemästrar att svara på frågorna, och hur väl kandidaten kan beskriva sin personlighet och sitt potentiella bidrag till gruppen och Cederquist. Vi är en väldigt personlig arbetsplats så det är såklart viktigt att vi känner att kandidaten passar in i det klimatet. Det gäller ju även för kandidaten, att denne känner att Cederquist är en arbetsplats där de kommer till sin rätt.

Vad är inte ett önskvärt beteende under en intervju?

Det är väldigt svårt att svara på eftersom det är olika människor jag träffar och alla människor har sitt sätt att interagera på. Jag träffar nästan uteslutande trevliga kandidater och tycker att de flesta generellt bemästrar situationen bra. Att man sedan inte får jobbet beror oftast på andra faktorer än att man inte varit representabel under intervjun. Jag skulle snarare ta tillfället i akt att tipsa kandidater om att förbereda sig väl och våga ta för sig under intervjun.

Slutligen, hur ser rekryteringsprocessen ut på Cederquist?

Våra rekryteringsperioder för juniora associates pågår årligen under februari-april för anställning augusti/september, och september-november för anställning januari/februari. Ansökningar skickas vanligtvis in via vår karriärsida där kandidaten sedan får ett mail med länk till personlighetstestet.

 

Hoppas att vi ses på en intervju framöver!

 

Deirdres tre bästa tips inför en intervju:

1.       Förbered dig väl och gör din due diligence på både byrån och personerna du potentiellt ska arbeta med. Det märks tydligt hur väl insatt kandidaten är.

2.       Se intervjun som ett tillfälle för dig att känna av om arbetsgivaren är den rätta för dig.

3.       Våga ställ kluriga och utmanande frågor!

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor