facebook tracking
Om Cederquist

CQ Academy

Connect

Att ständigt utvecklas i sin yrkesroll är en viktig parameter för de flesta yrkesverksamma. Medan det för arbetstagaren ger viktig stimulans i karriären finns det även många fördelar att hämta för arbetsgivaren. Arbetsgivare inom kunskapsintensiva branscher måste arbeta löpande med utbildning och utveckling, eftersom det är medarbetarnas kompetens kunderna betalar för. Vi rör oss idag på en ständigt föränderlig marknad där kraven från kunder ökar kontinuerligt. Att löpande utbilda och utveckla sina medarbetare blir därför helt avgörande för att kunna möta kraven och ligga i framkant i en kunskapsintensiv bransch.

 

Dessutom tror vi på Cederquist att utvecklingsmöjligheter skapar en hållbar kultur och starkare självkänsla hos våra medarbetare och utgör en motivationsfaktor till att vilja vara med och bidra till att driva Cederquist framåt. Här på Cederquist har vi länge haft ett stort fokus på att erbjuda våra medarbetare marknadsmässiga karriärutvecklingsmöjligheter. Som vi ser det, bör vi som modern arbetsgivare kunna erbjuda våra jurister en bred palett av utvecklingsmöjligheter. För oss innebär ständig  utveckling att bli skickligare i sin yrkesroll och att lära sig rätt verktyg för att kunna balansera hållbar hälsa och hög prestation.

Vi erbjuder därför alla våra jurister marknadens bästa utbildningspaket, en personlig utvecklingsplan och bra ledarskap som hjälper dem att uppnå både individuella och gemensamma mål. Som jurist hos oss följer man därför en utvecklingstrappa som på ett tydligt sätt visar dem vad de behöver uppnå för att komma vidare i karriären.


Vår utvecklingstrappa

Hos oss börjar juristerna som junior associates, en titel vi bara använder internt. Under de första åren på Cederquist får de lära sig mycket och får de rätta verktygen att komma in i rollen som affärsjurist. För att ta sig vidare till associate krävs det att juristerna visar på en positiv inlärningskurva och ett stort personligt engagemang. Det innebär i praktiken att juristerna prioriterar att gå på de utbildningar som erbjuds, att de deltar i marknadsaktiviteter, är tillgängliga för jobb, är införstådda med CQ-metoden och är lyhörda inför vad som förväntas av dem.

CQ Academy - vårt utbildningsprogram
Med start hösten 2017 lanserar vi på nytt vårt utbildningsprogram, CQ Academy, i syfte att matcha de krav som ställs på dagens affärsjurister och de förväntningar juristerna har på oss som modern arbetsgivare. CQ Academy består av tre olika delar; CQ Professional, CQ Law och CQ Life. Programmet bygger på en gemensam plattform vars syfte är att rusta juristerna med en komplett verktygslåda och rätt förutsättningar för att lyckas i karriären. Längs utvecklingstrappan och i takt med att de blir mer seniora byggs plattformen successivt på med fördjupningskurser, relevanta för just de utmaningar de möter vid de olika stegen i trappan.

CQ Professional
Genom detta avsnitt erbjuds du utbildning som utvecklar din professionella roll som affärsjurist eftersom det, utöver den rena  juridiska kunskapen, också kommer att ställas andra krav och förväntningar på dig. Som affärsjurist är det bl.a. viktigt att du löpande ges förutsättningar för att utveckla ditt affärsmannaskap och din kommersiella ådra samt etablera och vårda kundrelationer på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. CQ Professional är framtaget för att ge dig stöd i denna utveckling. Du får här också värdefull kunskap om och förståelse för Cederquist som organisation och den strategi, affärsmodell och värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.

CQ Law
Som jurist hos oss får du möjlighet att via CQ Academy utveckla din juridiska expertis. Det är grundläggande viktigt att du som jurist besitter den juridiska expertis som behövs för att kunna arbeta med de mest komplexa uppdragen inom ditt specialistområde. Du får även möjlighet att utveckla din kompetens inom andra expertisområden, för att ge dig bra  förutsättningar att kunna etablera effektiva samarbeten med andra grupper.

CQ Life
Utmanande arbetsuppgifter, ibland svåra och korta deadlines, hög tillgänglighet och prestation tillhör vardagen hos en affärsjuridisk konsult. På samma sätt som dessa faktorer gör jobbet stimulerande och roligt så finns också risken för att samma faktorer kan medföra en stress, något som du behöver vara medveten om och rustas för. CQ Life är utvecklat för att uppmärksamma detta och proaktivt förse dig med rätt verktyg för att rusta dig på bästa sätt i balansen mellan hållbar hälsa och prestation. Denna del innehåller även gedigna och fördjupande ledarskapsutbildningar (för alla nivåer) där vi också vill skapa forum för diskussion och reflektion kring viktiga frågor. Vi vill också säkerställa att det finns en konsekvent röd tråd i synsättet på ledarskap genom hela organisationen.

 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Ett lag under ett tak

Vår organisation och verksamhet drivs som ett true partnership och vi är glada över att kunna kalla oss ett värderingsstyrt företag där alla arbetar tillsammans mot ett tydligt och gemensamt mål. Som jurist hos oss är du redan från dag ett en av våra viktigaste tillgångar. Vår företagskultur bygger på flera hörnstenar, en av dem är ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ett samarbete som löper genom hela vår organisation.

Stockholm

Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm Vägbeskrivning event@cederquist.se +46 8 522 065 00 Se sida

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor