facebook tracking
Om Cederquist

Vad utmärker oss på Cederquist?

Connect


Hur vi på Cederquist utmärker oss är en fråga vi ofta får. Det är viktigt för oss att vara tydliga med vårt erbjudande, både mot kunder och mot framtida kollegor. Vi vet också att det kan vara svårt att avgöra skillnaderna mellan de stora affärsjuridiska byråerna. Kunderna och uppdragen påminner ofta om varandra och den affärsjuridiska rollen innebär ofta liknande arbete.

Trots det, finns det stora skillnader. Vad är det då som utmärker oss?

 

Ett lag under ett tak
En sak som vi tycker gör oss unika är vår personliga och värderingsstyrda kultur, som vi arbetat med på ett systematiskt sätt ända sedan 2006. En förutsättning för att skapa både laganda och personlighet, är att alla medarbetare sitter samlade under ett och samma tak i Stockholm. En annan förutsättning är att vi ständigt arbetar med och utvecklar vår kultur. Kulturen förändras med  människorna som omfattar den så detta är en konstant utvecklingsprocess.

Vi har sedan länge varit en värderingsstyrd organisation vilket har varit en av våra framgångsfaktorer. Samlade under ett tak påminns vi ständigt om vikten av att våra värderingar Kvalitet, Lyhördhet, Passion och Hållbarhet genomsyrar vår organisation, från stämningen i lunchrummet till vår kundleverans. Dessutom utvärderas alla medarbetare, inklusive våra partners, varje år i relation till hur väl vi lever upp till våra värderingar. Förutom att vi arbetar med kulturen, lägger vi mycket fokus på att ha roligt. Vi är övertygade om att medarbetare som har roligt på arbetet och som ges utrymme att vara med och driva utvecklingen framåt, är medarbetare som presterar mer och känner sig värdefulla. För att skapa samhörighet arrangerar vi ofta sociala aktiviteter där vi under avslappnade former umgås. Ju bättre vi känner varandra, desto bättre arbetar vi ihop. Sådana tillfällen kan exempelvis vara – resor, afterwork varje fredag, lära-känna-luncher, teambuilding-aktiviteter, gemensam träning i olika former (yoga, kampsport m.m.) och inspirationsföreläsningar. 

Utöver de sociala fördelarna tror vi att vårt sammansvetsade gäng med specialister arbetar mer effektivt i det dagliga juridiska arbetet mot kund. Vi har korta beslutsvägar och möjligheten att snabbt sätta samman projektteam av specialister, då kompetensen alltid är nära tillhands. Det innebär även att vi snabbt kan allokera rätt kompetens på rätt uppdrag, vilket uppskattas av både medarbetare och kunder.

 

Topprankade jurister
Vi rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer. Med en lång historia där vi rankats av ledande rankinginstitut såsom Legal 500, IFLR 1000 och Chambers & Partners, kommer vi konstant ut i topp. Vi sysselsätter därför några av de bästa affärsjuristerna på den svenska marknaden och på så vis kan vi erbjuda våra kunder högsta möjliga kvalitet, effektivitet, proaktivitet och professionalism i vår rådgivning. Det ställer höga krav på oss som rådgivare. 

Vi är medvetna om att vi är en kompetensbaserad organisation och att vår framgång bygger på att våra medarbetare ständigt utvecklas och ligger i framkant. Därför erbjuder vi idag våra medarbetare ett av marknadens främsta karriärs- och utbildningspaket. Att vi även får möjlighet att arbeta med de mest komplexa och mest intressanta uppdragen, bidrar till våra juristers utveckling. Dessutom finns flera möjligheter att lära av erfarna och topprankade ledare och partners. Med ett kontor där alla arbetar tillsammans har vi även goda möjligheter till effektiv kunskapsöverföring.

Vill du läsa mer om vår ranking? Klicka här.

 

En modern advokatbyrå
Vad som utmärker en modern advokatbyrå är en vanlig fråga vi får.
Vi vill kunna erbjuda våra nya och befintliga medarbetare en modern
arbetsplats samtidigt som vi vill ligga i framkant gällande effektiva arbetsmetoder som underlättar arbetet gentemot kund. Att vara en modern advokatbyrå innefattar att erbjuda våra medarbetare effektiva och digitala arbetsmetoder, en transparent, värderingsstyrd och lyhörd kultur, ett modernt ledarskap och bra utvecklingsmöjligheter. 

En förutsättning för att lyckas vara moderna är att se sig om på en större arena. Därför inhämtar vi mycket inspiration från andra moderna företag utanför juristbranschen, framförallt när vi letar efter nya moderna och digitala arbetsmetoder. Att vara en byrå i framkant innebär också fortsatt arbete med värderingar, ökad jämställdhet, ökad mångfald och att erbjuda möjligheter för att ha en hållbar karriär på Cederquist. Frågor som Tone Myhre-Jensen, VD på Cederquist, driver framåt varje dag. 

Att ha ett långsiktigt och hållbart arbetsliv ligger högt på agendan och att våra medarbetare, via en del i vårt utbildningsprogram som kallas ”CQ Life”, erbjuds möjligheten att tränas inom personlig utveckling och hållbar hälsa. Andelen kvinnliga delägare på Cederquist är 30%, vilket är bland den högsta andelen bland affärsjuridiska byråer i Sverige. Att detta är bland de högsta bland jämförbara byråer innebär inte att vi är nöjda. Målet är förstås att nå en jämn könsfördelning.

Vill du läsa mer om vårt utbildningsprogram CQ Academy, klicka här.

 

Fokus på karriärutveckling
För oss på Cederquist är det viktigt att kunna erbjuda våra nya och befintliga medarbetare en modern arbetsplats. Vår vision är att alla medarbetare ska kunna utveckla sin fulla potential. Under hösten 2017 har vi därför lanserat ett nytt utbildningsprogram, CQ Academy, där fokus inte bara ligger på juridisk kompetensutveckling. 

Genom utbildningsprogrammet får våra medarbetare även redskap för att utveckla sitt affärsmannaskap och de får ta del av metoder för att skapa sig en hållbar tillvaro i arbetslivet. CQ Academy är ett nytt och attraktivt utbildnings- och utvecklingspaket som utgör en central del av vårt arbete med att erbjuda en attraktiv och modern arbetsplats
med stark förankring i våra värderingar. CQ Academy består av tre olika delar med tillhörande kurser och innefattar modulerna; CQ Law, CQ Professional och CQ Life. Programmet bygger på en för alla gemensam plattform vars syfte är att rusta våra medarbetare med en diger verktygslåda och rätt förutsättningar för att lyckas i karriären.

 

CSR och hållbarhet
I dagens samhälle är CSR och att som företag arbeta med hållbarhet en självklarhet. Så även för oss. samhällsutvecklingen går allt snabbare och både våra kunder och våra medarbetare agerar på en marknad där osäkerheten är större än någonsin och behovet av ansvarstagande är därför ännu större. 

Men vad är hållbarhet? Är det ett ord på en hemsida? Hållbarhet är för oss en affärskritisk fråga både vad gäller erbjudande och vårt agerande i alla sammanhang. I vardagen innebär det att tänka långsiktighet i alla led, både internt och externt. I förhållande till våra kunder har vi alltid en långsiktig approach och i förhållande till våra medarbetare handlar det mycket om att hitta verktygen för att klara av att balansera en krävande vardag med ett liv vid sidan av arbete. Vår enskilt största externa satsning återfinns i samarbetet med Mentor, en ideell organisation som arbetar med mentorskap för unga mellan 13-17 år. Genom att samarbeta med Mentor vill vi vara med och bidra till att fler barn och ungdomar känner sig inkluderade och att de ser och får fler möjligheter. Genom att stötta organisationer som Mentor genom sponsring samt med tid och engagemang är vår förhoppning att vi är med och bidrar till en positiv förändring.

Vill du läsa mer om vårt samhällsengagemang? Klicka här.

 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Ett lag under ett tak

Vår organisation och verksamhet drivs som ett true partnership och vi är glada över att kunna kalla oss ett värderingsstyrt företag där alla arbetar tillsammans mot ett tydligt och gemensamt mål. Som jurist hos oss är du redan från dag ett en av våra viktigaste tillgångar. Vår företagskultur bygger på flera hörnstenar, en av dem är ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ett samarbete som löper genom hela vår organisation.

Stockholm

Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm Vägbeskrivning event@cederquist.se +46 8 522 065 00 Se sida

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor