facebook tracking
Om Cederquist

Arbetsrätt

Connect

Tack vare vår breda erfarenhet och djupa kännedom om svensk arbetsrätt hanterar vi riskerna i samtliga av de arbetsrättsliga problemställningar som våra kunder kan ställas inför. Vi ger stöd vid organisationsförändringar och hanterar kundens allra känsligaste och mest komplexa ärenden. Vi levererar alltid det som krävs för att ligga i framkant och möta högt ställda förväntningar.

Vår rådgivning täcker givetvis samtliga av de arbetsrättsliga aspekter som kan bli aktuella i en verksamhet: ingående och avslutande av anställningsavtal, förhandlingar och kollektiva uppsägningar, verksamhetsöverlåtelser, outsourcing och omorganisationer, anställningsskydd, skydd för företagshemligheter, arbetsmiljö, pensions-, incitaments- och bonusprogram, policydokument samt frågor rörande kollektivavtal.

Kombinationen av hög kompetens och en detaljerad och praktisk kunskap inom olika branscher, såsom bank- och finans, media och telekom, utmärker oss. Vårt erfarna, effektiva och engagerade team drar dessutom vid behov nytta av expertisen hos våra andra specialistgrupper (t.ex. Privat M&A, Publik M&A och Börsrätt, Kommersiella Avtal och Tvistlösning).

Vi rankas regelmässigt mycket högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Ett lag under ett tak.

Hos oss är du redan från första dagen en av våra allra viktigaste medarbetare. Alla våra medarbetare är avgörande för vår fortsatta utveckling och delaktiga i att ta oss till målet att inte bara vara den skönaste och häftigaste byrån i Sverige utan även den allra bästa. Vi har redan byggt grunden. Men för att ta oss hela vägen behöver vi alltid fortsätta att rekrytera de bästa CQ-medarbetarna.

Utvecklas enligt dina önskemål.

Som ny medarbetare hos oss får du en individuellt utformad utbildnings- och utvecklingsplan som följs upp och stäms av kontinuerligt tillsammans med din handledare. Arbetet som jurist på Cederquist präglas av förtroende och ansvar. Varje jurist skall ha en bred associations- och transaktionsrättslig grund att stå på men skall också utveckla och fördjupa specialistkunskaper genom att arbeta inom ett eller ett par olika rättsområden. Vi tror på värdet av tidiga klientkontakter och vikten av att man som biträdande jurist får delta i mer än förberedande och utredande arbete.

Stockholm

Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm Vägbeskrivning event@cederquist.se +46 8 522 065 00

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor