facebook tracking
Om Cederquist

Arbetsrätt

Connect

Tack vare vår breda erfarenhet och djupa kännedom om svensk arbetsrätt hanterar vi riskerna i samtliga av de arbetsrättsliga problemställningar som våra kunder kan ställas inför. Vi ger stöd vid organisationsförändringar och hanterar kundens allra känsligaste och mest komplexa ärenden. Vi levererar alltid det som krävs för att ligga i framkant och möta högt ställda förväntningar.

Vår rådgivning täcker givetvis samtliga av de arbetsrättsliga aspekter som kan bli aktuella i en verksamhet: ingående och avslutande av anställningsavtal, förhandlingar och kollektiva uppsägningar, verksamhetsöverlåtelser, outsourcing och omorganisationer, anställningsskydd, skydd för företagshemligheter, arbetsmiljö, pensions-, incitaments- och bonusprogram, policydokument samt frågor rörande kollektivavtal.

Kombinationen av hög kompetens och en detaljerad och praktisk kunskap inom olika branscher, såsom bank- och finans, media och telekom, utmärker oss. Vårt erfarna, effektiva och engagerade team drar dessutom vid behov nytta av expertisen hos våra andra specialistgrupper (t.ex. Privat M&A, Publik M&A och Börsrätt, Kommersiella Avtal och Tvistlösning).

Vi rankas regelmässigt mycket högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Ett lag under ett tak

Vår organisation och verksamhet drivs som ett true partnership och vi är glada över att kunna kalla oss ett värderingsstyrt företag där alla arbetar tillsammans mot ett tydligt och gemensamt mål. Som jurist hos oss är du redan från dag ett en av våra viktigaste tillgångar. Vår företagskultur bygger på flera hörnstenar, en av dem är ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ett samarbete som löper genom hela vår organisation.

Stockholm

Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm Vägbeskrivning event@cederquist.se +46 8 522 065 00 View page

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor