facebook tracking
Om Cederquist

EU- och Konkurrensrätt samt Offentlig Upphandling

Connect

Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund.

Få rättsområden innebär större riskexponering för ett företag än konkurrensreglerna. Dessutom förbises ofta  att konkurrensreglerna inte bara innebär risk utan också kan ge affärsmässiga möjligheter. 

För oss är det viktigt att möta våra kunders förväntningar på högkvalitativ, hållbar, kostnadseffektiv och innovativ rådgivning. Därför strävar vi alltid efter att hitta praktiskt gångbara och affärsmässiga lösningar på de eventuella konkurrensproblem (eller möjligheter) som vi identifierar.

Vi tillhandahåller rådgivning och biträde i alla slags frågor som rör konkurrensrätt. Bland annat:

 • Avtalsgranskning kring samarbeten
 • Rådgivning kring vertikala konkurrensbegränsningar
 • Förvärvskontroll
 • Missbruk av dominerande ställning
 • Kartellutredningar och eftergiftsansökningar
 • Sektorundersökningar
 • Domstolsprocesser
 • Efterlevnadsprogram och utbildningar

EU-rätt spelar inte bara roll i förhållande till  konkurrensrätt utan inom ett flertal olika rättsområden. Där bidrar vi med all vår erfarenhet och vårt sökande efter nya möjligheter. Vi företräder företag i alla typer av konkurrensrättsliga domstolsprocesser – inte bara i processer mot Konkurrensverket – i nära samarbete med vår Tvistlösningsgrupp.


Offentlig upphandling

Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning.

Reglerna om offentlig upphandling gäller när myndigheter och offentliga aktörer ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader eller ska tilldela koncessioner. Förenklat handlar reglerna om offentlig upphandling om hur inköpen ska genomföras. Reglerna om offentlig upphandling bygger på samma principer inom hela EU och syftar i huvudsak till att främja god konkurrens på marknaden och att säkerställa att skattepengar ska användas på bästa sätt.  

Inom offentlig upphandling erbjuder Cederquists jurister tjänster till leverantörer och upphandlande myndigheter i upphandlingens alla faser, så att du kan fokusera på affären. Vi hjälper bland annat till med:

 • Anbudstöd och upphandlingsstöd
 • Avtalsstöd i offentlig upphandling
 • Överprövning och tvistlösning inom offentlig upphandling

Våra jurister inom offentlig upphandling är topprankade och ett självklart stöd i såväl stora projekt som i mindre frågor samt i överprövningsprocesser.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Ett lag under ett tak

Vår organisation och verksamhet drivs som ett true partnership och vi är glada över att kunna kalla oss ett värderingsstyrt företag där alla arbetar tillsammans mot ett tydligt och gemensamt mål. Som jurist hos oss är du redan från dag ett en av våra viktigaste tillgångar. Vår företagskultur bygger på flera hörnstenar, en av dem är ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ett samarbete som löper genom hela vår organisation.

Stockholm

Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm Vägbeskrivning event@cederquist.se +46 8 522 065 00 Se sida

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor