facebook tracking
Om Cederquist

Finansmarknadsreglering

Connect

Vår breda erfarenhet kombineras med djup juridisk och praktisk förståelse för hur den finansiella marknaden fungerar. På så vis kan vi kontinuerligt hjälpa våra kunder att starta, driva, utvärdera och utveckla finansiella verksamheter så att de svarar upp mot samtliga regulatoriska, legala och kommersiella krav. Vi arbetar mycket nära Cederquists verksamhetsgrupp inom Privat M&A och agerar bollplank och rådgivare till både svenska och internationella investerare i samband med investeringar och andra transaktioner som involverar finansiella företag.

Vår analys och rådgivning omfattar alla frågor som rör regleringen av finansmarknaden. Det kan t.ex. gälla tillstånd och etablering av verksamhet, regelefterlevnad (Compliance), tillsyns- och sanktionsärenden, interna regelverk, gränsöverskridande verksamhet, produktlansering, marknadsföring och distribution, omstruktureringar och outsourcing, ägar- och ledningsprövningar, rapporteringskrav, samt kapitaltäcknings- och solvensfrågor.

Vi söker ständigt efter bra medarbetare. Dina framstående akademiska meriter är en god början, men vi ser också till affärsmannaskap, ödmjukhet, och andra talanger, gärna förvärvade utanför den juridiska världen. Som student kan du ansöka om att få vara med i CQ Talent Training, göra din uppsatspraktik hos oss eller vara sommarnotarie under sex veckor på sommaren.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Ett lag under ett tak.

Hos oss är du redan från första dagen en av våra allra viktigaste medarbetare. Alla våra medarbetare är avgörande för vår fortsatta utveckling och delaktiga i att ta oss till målet att inte bara vara den skönaste och häftigaste byrån i Sverige utan även den allra bästa. Vi har redan byggt grunden. Men för att ta oss hela vägen behöver vi alltid fortsätta att rekrytera de bästa CQ-medarbetarna.

Utvecklas enligt dina önskemål.

Som ny medarbetare hos oss får du en individuellt utformad utbildnings- och utvecklingsplan som följs upp och stäms av kontinuerligt tillsammans med din handledare. Arbetet som jurist på Cederquist präglas av förtroende och ansvar. Varje jurist skall ha en bred associations- och transaktionsrättslig grund att stå på men skall också utveckla och fördjupa specialistkunskaper genom att arbeta inom ett eller ett par olika rättsområden. Vi tror på värdet av tidiga klientkontakter och vikten av att man som biträdande jurist får delta i mer än förberedande och utredande arbete.

Stockholm

Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm Vägbeskrivning event@cederquist.se +46 8 522 065 00

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor