facebook tracking
Om Cederquist

Tvistlösning

Connect

Vår tvistlösningsgrupp har stor erfarenhet och djup expertis. Vi är regelbundet ombud i nationella och internationella skiljeförfaranden (både institutionella och ad hoc), allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar samt i EU-domstolen. Våra erfarna jurister anlitas dessutom ofta som skiljemän.

Omfattande och sammansatta tvistemål kräver förmågan att snabbt kunna sätta sig in i och förstå komplexa förhållanden, ofta av ekonomisk och teknisk art. Till denna förmåga adderar vi ett kvalitativt, relevant och initierat juridiskt angreppssätt som låter oss uppnå bästa möjliga processläge för våra kunder. Vi hanterar hela kedjan av en tvist – från riskhantering och riskutvärderingar av kundens rättsliga ställning, kravställande, säkerhetsåtgärder, skriftväxling och förhandling, till nationell och internationell verkställighet. I detta ingår också att i samråd med kunden utvärdera och förhandla utomrättsliga lösningar.

Vi söker ständigt efter bra medarbetare. Dina framstående akademiska meriter är en god början, men vi ser också till affärsmannaskap, ödmjukhet, och andra talanger, gärna förvärvade utanför den juridiska världen. Som student kan du ansöka om att få vara med i CQ Talent Training, göra din uppsatspraktik hos oss eller vara sommarnotarie under sex veckor på sommaren.


Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Ett lag under ett tak.

Hos oss är du redan från första dagen en av våra allra viktigaste medarbetare. Alla våra medarbetare är avgörande för vår fortsatta utveckling och delaktiga i att ta oss till målet att inte bara vara den skönaste och häftigaste byrån i Sverige utan även den allra bästa. Vi har redan byggt grunden. Men för att ta oss hela vägen behöver vi alltid fortsätta att rekrytera de bästa CQ-medarbetarna.

Utvecklas enligt dina önskemål.

Som ny medarbetare hos oss får du en individuellt utformad utbildnings- och utvecklingsplan som följs upp och stäms av kontinuerligt tillsammans med din handledare. Arbetet som jurist på Cederquist präglas av förtroende och ansvar. Varje jurist skall ha en bred associations- och transaktionsrättslig grund att stå på men skall också utveckla och fördjupa specialistkunskaper genom att arbeta inom ett eller ett par olika rättsområden. Vi tror på värdet av tidiga klientkontakter och vikten av att man som biträdande jurist får delta i mer än förberedande och utredande arbete.

Stockholm

Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm Vägbeskrivning event@cederquist.se +46 8 522 065 00

Jobbar du redan på Cederquist?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor