facebook tracking

"Det som utmärker Cederquist är att vi är en självrannsakande organisation med ett outtröttligt driv att alltid bli bättre."

Eric Johnson är delägare i tvistlösningsgruppen på Cederquist. Han började på byrån i januari 2010 och vid årsskiftet i år blev han delägare. Eric hade tidigt som målsättning att bli delägare, han har satt upp mål på vägen och han upplever att han har fått bra stöttning av Cederquist genom hela resan med coachning, ledarskapsutveckling och affärsutveckling. Som ledare strävar han efter att vara en engagerad, inlyssnande och empatisk medarbetare.


200824_186.jpg

Berätta lite om dig själv:
Jag började på Cederquist i januari 2010 i tvistlösningsgruppen och är sedan årsskiftet i år delägare på Cederquist. Jag är oerhört glad över att vara på en arbetsplats som dels erbjuder intressanta, utmanande och krävande uppdrag, och som samtidigt månar om att var och en har tid för familj, privatliv och återhämtning. Yrkeslivet är ett maraton, och för att klara det måste vi som byrå och arbetsgivare värna om att alla som arbetar på Cederquist har en hållbar livssituation utifrån sina förutsättningar.

Hur såg din väg från biträdande jurist till partner ut?
Mitt decennium på Cederquist har innehållit många spännande erfarenheter, särskilt när jag tittar tillbaka på tvistemålen jag har haft förmånen att arbeta med. När jag började på Cederquist hade jag tänkt mig en karriär inom IP-rätt. Men, som det föll sig började mitt första år med ett rotationsprogram mellan Tvist och IP-rätt. När jag väl fått prova på att arbeta med tvister var jag "hooked". Tvist innehåller mycket juridik, mycket detektivarbete, taktiska och strategiska överväganden, och inte minst ett mycket påtagligt tävlingselement. Det är utmanande och utvecklande för alla sidor av advokatyrket.

Jag hade tidigt en målsättning att bli delägare, eftersom jag alltid har känt en stor dragningskraft till att verkligen driva en verksamhet, med allt vad det innebär. Jag satte ett mål för mig själv och konkreta saker jag skulle genomföra för att ta mig dit. Cederquist har varit oerhört stöttande genom hela den resan, med aktiv coachning av interna och externa handledare, ledarskapsutveckling och affärsutveckling. Processen har hela tiden känts peppande och positiv.

"Framtiden är i första rummet alla våra yngre medarbetare, och därför är våra anställda en enormt hög prioritet hos oss."

Vad innebär det att vara delägare i tvistlösningsgruppen på Cederquist?
I de enskilda ärendena är mycket sig likt. Som delägare är man den ytterst ansvarige projektledaren för sina ärenden och i det ligger att arbetsleda alla medarbetare i teamet och kvalitetssäkra det vi tillsammans producerar och genomför. Det som tillkommer när man blir delägare på Cederquist är inget som är begränsat till den verksamhetsgrupp man arbetar i. Cederquist är ett så kallat true partnership, och det innebär att alla delägarna – oavsett verksamhetsområde – har ett ansvar att gemensamt verka för att (i) alla medarbetare mår bra, utvecklas och stärks i sin yrkesroll, (ii) utveckla och fördjupa kundrelationer och (iii) engagera sig i Cederquists affärsutveckling. Som delägare kommer man förstås mycket närmare den typen av frågor, och förväntas vara med och bidra till att bygga Cederquists framtid. Och framtiden är i första rummet alla våra yngre medarbetare, och därför är våra anställda en enormt hög prioritet hos oss.

Hur är du som ledare?
Det är nog inte jag som ska svara på den frågan utan de personer som jag arbetar med. Det jag kan säga är att jag eftersträvar att vara en engagerad, inlyssnande och empatisk medarbetare. Vi är ett lag, och ett lag måste ha tillit till varandra – då kan vi klara vad som helst. Att bygga, förvalta och förstärka den tilliten är min främsta uppgift som ledare, och det vägleder mig i alla mina interaktioner med både medarbetare och kunder.

I vilka situationer känner du dig stolt över det arbete ni gör i gruppen?
Jag känner mig alltid stolt över det arbete vi gör i gruppen! Men jag känner mig extra stolt varje gång vi går upp i rätten. Jag är förvisso partisk i frågan, men jag tycker att mina medarbetare gör ett helt fenomenalt arbete när vi kör våra sakframställningar, förhör och pläderingar. Allt vårt hårda arbete med inlagor och förberedelser speglas i kvaliteten som för första gången får visas upp för vår publik. Jag föreställer mig att det är samma känsla som infinner sig hos en teatergrupp på premiärkvällen – en känsla av "nu j***ar kör vi" och upprymdhet när allt går helt enligt plan.

Hur utmärker sig Cederquist som arbetsplats?
Helheten. Jag tycker att Cederquist som arbetsplats erbjuder allt man kan önska. Goda kamrater, en solid gemenskap, personanpassad kompetensutveckling, empatiska medarbetare och arbetsledare, en smittsam ambitionsnivå, extremt hög kompetens, fina uppdrag och bra kunder. Jag skulle säga att det som särskilt utmärker Cederquist är att vi är en självrannsakande organisation med ett outtröttligt driv att alltid bli bättre – som rådgivare, som arbetsgivare och som pionjär i den affärsjuridiska världen.

"Cederquist har sedan lång tid tillbaka satt som en hög prioritet att digitalisera vårt arbetssätt och våra arbetsverktyg."

Vilka utmaningar ser du framöver på marknaden?
Det har länge talats om att digitaliseringen är en utmaning för juristbranschen. Jag tror att det är ett felaktigt synsätt. Precis som när datorn lanserades tror jag att dagens och framtidens teknologier kommer visa sig bli våra främsta arbetsredskap. Cederquist har sedan lång tid tillbaka satt som en hög prioritet att digitalisera vårt arbetssätt och våra arbetsverktyg. Att vi var tidigt på den bollen har också burit frukt, vilket visat sig inte minst den här våren med Covid-19 och en byrå som i princip uteslutande har arbetat på distans från sina hem.

En utmaning för branschen som ännu inte är löst är emellertid könsfördelningen och mångfalden, framförallt på delägarnivå på affärsjuridiska byråer. Där finns det mycket kvar att göra. Även där ligger dock Cederquist i framkant med, mig veterligen, störst andel kvinnliga delägare av alla jämförbara byråer i Sverige. Vi arbetar också mycket med jämställdhetsfrågor i allmänhet på Cederquist. För några år sedan antog vi till exempel en ny föräldraledighetspolicy som är byggd för att skapa incitament för att killar ska ta en längre föräldraledighet och få tjejer att komma tillbaka lite tidigare.

Vad uppskattar du i din vardag på Cederquist?
Först och främst mina kollegor. De gör verkligen skillnaden i allt. Det är framförallt dem, vårt lag, som ger mig energi att arbeta hårt. Sedan är jag som sagt bortskämd med otroligt intressanta projekt som ger oss möjlighet att verkligen gå på djupet i juridiken. Det är förstås väldigt stimulerande. Det är dessutom knappast ett minus att vi har jättefina lokaler, ett superengagerat och kompetent gäng i affärsstöd och massor med fin konst på väggarna.

På vilket sätt skulle du beskriva Cederquist som en modern byrå?
Jag skulle säga att denna vår och sommar med Covid-19 har visat att vi verkligen är en modern byrå, både operativt och kulturellt. När Covid-19 slog till i Sverige var byrån – på alla nivåer – blixtsnabb med att ställa om till distansarbete och genast börja utnyttja kraften i våra digitala resurser på ett effektivt sätt. Som nybliven delägare fick jag se hur vår ledning och vår delägargrupp tillsammans hanterade allt som Covid-19 förde med sig på ett professionellt, modernt och ansvarsfullt sätt. Återigen har våra starka värderingar ledsagat och burit oss igenom en tuff tid, och gjort oss ännu starkare.

Grupp: Tvistlösning

Till en öde ö hade jag tagit med mig…  min familj – annars hade jag brutit ihop direkt. Och en yxa.

På fritiden… hade jag gärna läst en bok i en hängmatta vid medelhavet med brisen som sällskap.

Min supertalang är... att läsa bruksanvisningar. 


Jobbar du redan på Cederquist?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@cederquist.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor